Архиве категорија: Планови

Годишњи планови рада за средње стручне школе

Примери годишњег плана рада за предмет Српски језик и књижевност у средњим стручним школама, са прописаним циљевима, исходима и стандардима.

Планови су израђени према програму објављеном у Просветном гласнику од 6. августа 2015.

Годишњи план за први разред

Годишњи план за други разред

Годишњи план за трећи разред

Годишњи план за четврти разред

Годишњи план рада наставника_образац за средње стручне школе

Месечни план рада наставника_образац

Advertisements

Оставите коментар

Објављено под Планови

Наставни план и програм српског језика и књижевности за I, II, III и IV разред средње школе (измене и допуне)

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ за четворогодишње и трогодишње средње школе са изменама и допунама  од 28.06.2013. године

Службени гласник СРС – Просветни гласник, бр. 6/90 и Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 – исправка и 11/2013 од 28.06.2013. године

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ I

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ II

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ III

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ IV

 

 

Оставите коментар

Објављено под Планови

Школска лектира на интернету

Непрекидно слушам причу ученика, што редовних, што ванредних, како је „немогуће пронаћи књигу“ (коју год!) у школским и осталим библиотекама. Књига обухваћених наставним планом и програмом „нема“ ни на интрнету! Пошто се моји ђаци очигледно лако сналазе на Фејсбуку, Твитеру и другим друштвеним мрежама, а тешко у проналажењу веб странице  Антологија српске књижевности, дужна сам да помогнем:

Списак књига српских аутора, обухваћених школском лектиром, које су објављене у виду електронских  издања на сајту АСК Антологија српске књижевности:

Лектира за први разред средње школе

Сабрана дела  –  Свети Сава

Књижевни радови  –  Монахиња Јефимија

Антологија народних јуначких песама  –  Ђурић, Војислав

Најлепше песме  –  Симовић, Љубомир

АНТОЛОГИЈА НАРОДНИХ ЈУНАЧКИХ ПЕСАМА  –  Ђурић, Војислав

АНТОЛОГИЈА НАРОДНИХ ПРИПОВЕДАКА  –  Ђурић, Војислав

Кратка историја српске књижевности  –  Ивић, Павле (са групом аутора)

Наставите са читањем

Оставите коментар

Објављено под Планови, Чланци

ПРОГРАМ РАДА У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ

 • На часовима српског језика и књижевности ученици четвртог разреда обрађиваће књижевна дела наведена у приложеном списку. У договору са наставником  читаће их и припремати се за рад на часу.

  Литература коју ће користити као помоћ у обради књижевних дела:

  *  Љ. Николић и Б.Милић: Читанка са књижевнотеоријским појмовима четврти разред

  * П. Пијановић: Књижевност и српски језик за четврти разред

  * Ч.Ђорђевић и П.Лучић:Књижевност и српски језик за  четврти разред

  * Д.Живковић:Теорија књижевности са теоријом писмености

  * Лексикони,енциклопедије,интернет.

   САДРЖАЈ ПРОГРАМА

  I     Проучавање књижевног дела

  Дела за обраду:

  -М.Павловић: Научите пјесан  (из Читанке)

  -Д.Максимовић: Шта ли те спречи  (из Читанке)

  -В.Попа: Каленић,Манасија, Очију твојих да није(из Читанке)

  -И.Секулић: О култури(из Читанке)

  -И. Андрић: Разговор с Гојом (одломакиз Читанке)

  -Б.Миљковбић: Поезију ће сви писати  (из Читанке)

  -Б.Ћопић: Башта сљезове боје (цело дело)

  -В.Десница: Прољећа Ивана Галеба (одломакиз Читанке)

   II   Савремена књижевност

  Дела за обраду:

  -Д.Максимовић: Тражим помиловање  (из Читанке)

  -В.Попа: Кора  (из Читанке)

  -А.Ками: Странац  (цело дело)

  -Х.Л.Борхес: Чекање  (из Читанке)

  -С.Бекет: Чекајући Годоа  (цело дело)

  -С.Раичковић: Камена успаванка  (из Читанке)

  -М. Павловић: Реквијем  (из Читанке)

  -И.Андрић:  Проклета авлија  (цело дело)

  -М.Селимовић: Дервиш и смрт  (цело дело)

  -Д.Ћосић: Корени, Време смрти (одломци  из Читанке))

  -Д.Киш: Енциклопедија мртвих (избор приповедака)

  -Д.Ковачевић: Балкански шпијун(цело дело)

  III Лектира

  -В.Шекспир: Хамлет  (цело дело)

  -Ф.М.Достојевски: Злочин и казна  (цело дело)

  -М.Павић: Хазарски речник (није обавезно)

  -Избор из светске лирике 20.века (Одн, Сезар, Превер, Пастернак, Цветајева, Ахматова,Бродски, Сенгор, Сајферт) – за дизајнере

  -Избор и савремене српске књижевности (В.Пиштало: Приче из целог света) – за дизајнере

  Иван.В.Лалић  (избор из поезије ) – за дизајнере

  Књижевна критика (П.Џаџич  о Иву Андрићу)

   Редослед читања:

  У септембру

  1.       И.Секулић: О култури (из Читанке)

  2.       И. Андрић: Разговор с Гојом (одломак из Читанке)

  3.       В.Шекспир: Хамлет  (цело дело) 

  У октобру

  4.       А.Ками: Странац  (цело дело)

  5.       Х.Л.Борхес: Чекање  (из Читанке)

  6.       С.Бекет: Чекајући Годоа  (цело дело)

  У децембру

  7.       Ф.М.Достојевски: Злочин и казна  (цело дело)

  У јануару

  8.       И.Андрић:  Проклета авлија  (цело дело)

  У фебруару

  9.       М.Селимовић: Дервиш и смрт  (цело дело)

  У марту

  10.   Д.Ћосић: Корени, Време смрти (одломци  из Читанке)

  У априлу

  11.   Д.Киш: Енциклопедија мртвих (избор приповедака)

  У мају

  12.   Д.Ковачевић: Балкански шпијун 

  Све остале текстове (лирику) читаћемо на часу, из Читанке за четврти разред

  Препоручени уџбеник из области граматике:

  *             Ж.Станојчић и Љ.Поповић:Граматика српског језика

Оставите коментар

Објављено под Наставни материјали за IV разред средње школе, Планови

Наставни програм српског језика и књижевности за први разред средње школе

ЗА ПОЧЕТАК 
 Пред вама је програм који ћемо проучавати користећи уџбенике, штампане наставне материјале, садржаје web страница на интернету, аудио и видео материјале, књижевна дела наведених аутора, и друге изворе информација.

Имате прилику да, у договору са наставником, усмеравате свој рад према постигнућима која желите да остварите. Припремите се да преузмете главну улогу у свом образовању.

Препоручени уџбеници:

Књижевност и српски језик: приручник за ученике првог разреда гимназије и средњих стручних школа  / Петар Пијановић, Завод за уџбенике и наставна средства – Београд,2007.

Књижевност и српски језик: приручник за ученике првог разреда гимназије и средњих стручних школа / Часлав Ђорђевић, Предраг Лучић : Д. Ђорђевић:Венцловић – Нови Сад, 2008.

Читанка са књижевнотеоријским појмовима / Љиљана Николић, Босиљка Милић: Завод за уџбенике и наставна средства – Београд, 2007.

Књижевност:  за први разред средњих школа / [приредио]Душко Бабић – Београд: издање  Д. Бабића ( Нови Сад:Будућност) , 2006.

Језик и језичка култура: уџбеник граматике за први разред средње школе / Љиљана Николић, Живојин Станојчић, Душка Кликовац: Српска школска књига, Београд 2004.

Лектира за ученике средњих школа/ Љ.Николић, Б.Милић: Ваша књига, Београд, 2007.

Препоручујем да у свом раду и истраживању користите садржаје сајтова који су наведени у листи линкова (blogroll), али сте слободни да и сами истражујете.

*Важећи Наставни пплан и програм  објављен је у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику“ бр. 5/90, а потом је коригован више пута без битних измена.

 

 НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ РАЗРЕД

(Појединости програма, лекције и њихов редослед, објављене су у садржају  уџбеника    Књижевност и српски језик / Часлав Ђорђевић, Предраг Лучић) 

Целокупни садржај градива првог разреда груписан је у наставне целине или теме. У сарадњи са наставником направићеш свој план на основу којег ћеш учити једну по једну тему, или лекцију обухваћену темом, а онда одговарати научено градиво, када процениш да си задовољан/задовољна својим знањем. У зависности од врсте градива одговараћеш усмено или писмено (тестови, писмене вежбе, писање есеја  о задатој теми). Лекције у целини или садржаји у њима биће обележени црвеним звездицама (*****) које означавају тежину градива.  Важно је да знаш да СВАКУ НАСТАВНУ ЦЕЛИНУ МОРАШ САВЛАДАТИ БАР НА ОСНОВНОМ НИВОУ.  Мораш водити рачуна и о томе да не допустиш да ти се градиво нагомилава, када знаш да је много лакше да савлађујеш део по део. Од твојих амбиција и уложеног труда зависи каква ће бити твоја постигнућа. Знање је непроцењиво, зато не постављај себи границе!

 Прва наставна целина 

ПРИСТУП УМЕТНИЧКОМ ДЕЛУ     (**)

У овој наставној целини  говори се о уметности, уметничком делу, уметнику. Пример који треба да проучиш је песма  Септембар, Стевана  Раичкавића.

 Друга наставна целина

ПИРОДА И СМИСАО КЊИЖЕВНОСТИ  (****)

Проучавајући ову тему треба да одговориш на питања шта је то књижевност, чиме се она одликује, у каквом је односу са животом и другим уметностима и које научне дисциплине се њоме баве. Да боље разумеш ову целину помоћои ће ти текст Ива Андрића: О причи и причању и анализа песме  Добрише Цесарића: Слап  (у Читанци).          

Трећа наставна целина

ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА   (*****)

Књижевност као уметност сагледаћеш и  са становишта наука које је проучавају. У оквиру интерпретација књижевних дела треба да уочиш разлику између књижевних родова и врста и да запазиш специфичности сваке од њих. Текстови за проучавање:Лирика – структура  лирског дела: Сунце се дјевојком  жениЕпика — структура епекоr дела: Банавић Страхиња. Драма – драмска структура: Софокле: Антигона.           

Четврта наставна целина

ИСТРАЖИВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА   (***)

Техника истраживања књижевноr дела: У овој наставној целини научићеш како се чита, како се  истражује и како се долази до информација о темама које желимо да проучавамо.У Читанци су текстови које треба да прочиташ и припремиш се иза њихову интерпретацију: Хасанаrиница, Дјевојка бржа од коња, 3латна јабука и девет пауницa.                              

Пета наставна целина

СТРУКТУРА ПРО3НОГ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА (****)

Научићеш да препознаш структурне елементе  у  уметничкој приповеци: грађа тема и мотиви, фа6ула и сиже,  лик (јунак), идеја, начини уметничког казивања и наратор у делу, композиција .           

Дела за читање: Антон Павлович Чеков: Туга, Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење .

Шеста наставна целина     

КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА  (****)

Предмет проучавања у овој целини су сумерско-вавилонска књижевност,  хебрејска књижевност,хеленска књижевност. На примеру Епа о Гилгамешу            и Хомерове  Илијаде научићеш шта је то  еп / епопеја, а читајући одломке из Читанке сазнаћеш нешто о најчитанијој књизи свих времена –Библији  – Светом писму. На интернету и у уџбеницима упознај се а значајем и садржајем ових дела, а за интерпретацију припреми одломке из Читанке.    

Седма наставна целина

СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ  (***)         

Треба да знаш најважније ћињенице о  почецима и развоју словенске и српске писмености, одликама књижевност овог времена и књижевним врстама у српској средњовековној  књижевности.       

Текстови за проучавање:  Црноризац  Храбар:  Слово о писменима,

Сава Немањић: Житије св. Симеона,  Стефан Лазаревић:  Слово љубве,

 Јефимија: Похвала кнезу Лазару.

Осма  наставна целина

НАРОДНА (УСМЕНА) КЊИЖЕВНОСТ      (***)

Све ово ти је већ познато из основне школе, па ћеш само обновити своје знање. Подсети се које врсте постоје  у епској и лирској народној поезији. Како су класификоване народне епске песме и народна проза? Читајући песме потруди се да  препознаш следеће појмове:  десетерац , цезура , градација, контраст, епитет, анафора, архаизми.

Прочитај песме:Српска дјевојка, Стојан и Љиљана, Кнежева эвечера, Марко пије уз рамазан вино, Ропство Јанковић Стојана,  Диоба Јакшића,   Бој на Мишару.     

Девета  наставна целина

ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА        (*****)

Предмет изучавања: појам, појава  и одлике ренесансне књижевности; значај ренесансе за развој европске културе; књижевне врсте:   сонет, уметнички еп, приповетка, пародијски роман, драма.

Дела за проучавање: Франческо Петрарка:  Канцонијер (изабрани сонети, Читанка,); Данте Алигијери:  Божанствена комедија (одломак из Читанке); Ћовани Бокачо: Декамерон : Федерико и мона Ђована          ;  Мигел де Сервантес : Дон Кихот; Виљем Шекспир:  Ромео и Јулија.     

Ренесанса се није могла развијати у Србији (пронађи одговор зашто), али зато јесте у Дубровнику. Прочитај примере петраркистичке поезије дубровачких песника: Шишко  Менчетић: Први поглед,        

Џоре Држић: Горчије жалости јесу ли rди кому?, Марин Држић:  Новела од Станца  и   Дундо Мароје (драме). 

Десета наставна целина

БАРОКНА КЊИЖЕВНОСТ и КЛАСИЦИ3АМ         (**)

Прочитај у уџбенуку чиме се одликују ове две књижевне формације.       

Текстови за читање: Иван (Џиво) Гундулић:  Осман- еп (одломак  из Читанке); Молијер:  Тврдица –комедија (прочитај дело у целини).     

Једанаеста  наставна целина

ЛЕКТИРА ИЗ САВРЕМЕНЕ КЊИЖЕВНОСТИ         (*****)

Прочитај следећа дела и припреми се за њихову интерпретацију. Користи поговоре, предговоре и текстове из уџбеника.

Данило Киш: Рани јади

Љубомир Симовић:  Хлеб и со         

Душан Радовић:  (Избор песама )

Мирослав Антић:  (Избор песама)

СРПСКИ ЈЕ3ИК

Данаеста наставна целина

I. ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕ3ИКУ     **

Тринаеста наставна целина

II. КЊИЖЕВНИ ЈЕ3ИК           ***

У уџбеницима ћеш пронаћи добре текстове о историји и развоју српског књижевног језика.

Четрнаеста наставна целина

III. ЈЕ3ИЧКИ СИСТЕМ И НАУКЕ КОЈЕ СЕ ЊИМЕ БАВЕ   *****

 Петнаеста наставна целина

IV. ФОНЕТИКА (СА ФОНОЛОГИЈОМ И МОРФОФОНОЛОГИЈОМ)       ****

О гласовима и гласовним променама учили сте у основној школи.  Провераваћеш и утврђиваћеш своје знање решавајући тестове из ове области.

Континуирано:

ПРАВОПИС                            *

Ако грешиш у правопису значи да ниси довољно писмен и да се мораш тиме позабавити. Од наставника ћеш добијати правописне вежбе за исправљање грешака и утврђивање правилног писања.

КУЛТУРА И3РАЖАВАЊА    *

Ова област подразумева различите облике писменог и усменог изражавања (писмене задатке, есеје о различитим темама, писмене вежбе, говорне вежбе, говорење напамет научене поезије).

Наставите са читањем

3 коментара

Објављено под Наставни материјали за I разред средње школе, Планови

Наставни програм за српски језик и књижевност

Наставне теме и обавезне књиге за дизајнере производа од коже, техничаре-моделаре и техничаре за заштиту животне средине

Оставите коментар

Објављено под Планови