Архиве ознака: analiza balade Hasanaginica

Хасанагиница

Проблемски пристип народној балади „Хасанагиница“

Милија Николић, Методика наставе српског језика и књижевности,  Београд, ЗУНС, 1992.

 

Методички приступ Хасанагиници засноваћемо на неким њеним унутрашњим чиниоцима који изазивају уметничке доживљаје, па самим тим постају изазовни за нашу мисао и разложно се намећу као естетички проблеми.

30464

          Укратко о „Хасанагиници“

*        Хасанагиница је једна од наших најлепших народних песама; преведена је на скоро све европске језике; врло позната, високо цењена и пуно проучавана балада код нас и у свету.

*        Забележена у другој половини 18. века (сплитски рукопис); Алберто Фортис је објављује у путопису Пут по Далмацији 1774. године.

*        После безуспешног трагања да од народних певача чује Хасанагиницу, Вук Караџић преузима Фортисов текст и штампа га са мањим изменама.

*        Песму преводе Гете, Валтер Скот, Шарл Нодје, Проспер Мериме, Пушкин, А. Мицкијевић  и други.

*        Хасанагиница је постигла велики успех код читалаца и заинтереоовала европске књижевне и научне кругове за нашу народну поезију. Наставите са читањем

Оставите коментар

Објављено под Позајмице