Архиве ознака: obrasci za godišnje i mesečne planove rada nastavnika

Годишњи планови рада за средње стручне школе

Примери годишњег плана рада за предмет Српски језик и књижевност у средњим стручним школама, са прописаним циљевима, исходима и стандардима.

Планови су израђени према програму објављеном у Просветном гласнику од 6. августа 2015.

Годишњи план за први разред

Годишњи план за други разред

Годишњи план за трећи разред

Годишњи план за четврти разред

Годишњи план рада наставника_образац за средње стручне школе

Месечни план рада наставника_образац

Оставите коментар

Објављено под Планови