Архиве ознака: pristup umetnosti

ПРИСТУП УМЕТНИЧКОМ ДЕЛУ

 О УМЕТНОСТИ

Пред тобом  је текст обогаћен ликовним илустрацијама и линковима према Web страницама на интернету, на којима можеш прочитати нешто више о почецима и развоју уметничког стваралаштва. Постоје многе књиге о уметности ( на пример Јансонова историја уметности) и многи занимљиви сајтови које можеш истраживати ако желиш. У обради лекција које су пред тобом можеш користити  и уџбенике који су наведени уз наставни програм за први разред.

О УМЕТНОСТИ

Откад постоји човек, постоји и уметност. Већ су први људи, шарајући штапићем по пепелу, песку  или прашини, открили линију и уочили да од покрета њихове руке зависи каква ће она бити. Мајке су својим гласом умиривале децу и тако откриле чаробна својства мелодије коју су стварале. У потреби да једни другима пренесу осећања служили су се  првим плесним покретима. И тако су редом освајали нова и нова изражајна средства неопходна да изразе своје духовне садржаје и задовоље своју потребу за лепотом.  Стварали су нове звукове откривајући првеинструменте, откривајући облике успостављали су прву геометрију кућног простора и огњшпта(не знајући да су то зачеци архитектуре), а првим језичким конструкцијама изражавали су своје мисли, стварајући тако језик и наравно – прву књижевност. Првобитна, примитивна уметносттежи подражавању стварности, на начин како то и данас чине деца. Прво се цртају  силуете животиња, па тек доцније људи и биљке. Тежи се симетрији, а слике се украшавају шарама и изукрштаним линијама.

На самом почетку свога настајања, уметност је имала обредно и религиозно обележје (плес, песма, маске, обликовани предмети).

Наставите са читањем

2 коментара

Објављено под Наставни материјали за I разред средње школе