Архиве категорија: Тестови за проверу знања

Тест о реализму за ученике другог разреда

Кликните на слику

1

Оставите коментар

21. маја 2017. · 13:30

Књижевност старог века

Мали тест за ученике првог разреда средње школе.

700x464xgilgamesh_a_enkidu_01.jpg.pagespeed.ic.dBfRxJN0jl

Кликни на слику!

 

3 коментара

Објављено под Наставни материјали за I разред средње школе, Тестови за проверу знања

Провери знање о савременој светској књижевности

2016-02-24_111720Кликни на слику !

Оставите коментар

Објављено под Наставни материјали за IV разред средње школе, Тестови за проверу знања

Мoдернизам и модерна у ужем смислу – провера знања

 У пауерпоинт (Power Point) презентацији Провера знања о модернизму садржана су питања за проверу знања о овој наставној теми. Припремите папир и оловку и покрените презентацију. Требало би да током  презентације чујете музику која има своју функцију у овом тесту, зато је не занемарујте. Када се пред вама отвори слајд са питањима, на свом папиру, испред одговора, напишите број којим је питање обележено. Када дођете до слајда на којем пише Одговори, „слајд-шоу“ ће се зауставити. Да бисте проверили тачност својих одговора, отварајте сами наредне слајдове, један по један.

ModernaПровера знања о модерни и модернизму

Оставите коментар

Објављено под Иновације, Наставни материјали за III разред средње школе, Стилске формације у књижевности, Тестови за проверу знања

Тест за проверу знања о наставној теми Појам и назив књижевности

Пред тобом су питања обележена звездицама. Провери за коју оцену знаш. Ако одговориш на сва питања са две звездице, заслужујеш двојку. За сваку вишу оцену мораш знати, осим питања са две звездице, још и одговор на питања са три, четири или пет звездица. Потруди се, без варања, да даш тачан одговор на што више питања. Резултат који постигнеш имаћеш прилику да потврдиш на часу.

1.Како дефинишемо реч књижевност? **

2.Шта обухвата књижевност у ужем смислу? ***

3.Каква књижевна дела сврставамо у литературу? **

4.Шта је то белетристика? ****

5.Како се књижевност дели по пореклу? **

5.Како делимо књижевност по облику? **

7.Који родови постоје у књижевности? **

8.Наведи пет лирских врста. ***

9.Наведи пет епских врста. ***

10. Наведи драмске врсте. ***

11 Које људске потребе задовољава научна књижевност? *****

12. Које људске потребе задовољава уметничка књижевност? *****

13.Које научне дисциплине спадају у  науку о књижевности? ****

14. Наведи пет књижевно-научних врста. ****

15.Како књижевност делимо по стилским одликама и времену настанка? (Наведи, хронолошки, називе књижевних епоха.) *****

Оставите коментар

Објављено под Тестови за проверу знања

Тест за проверу знања о наставној теми Приступ уметничком делу

Пред тобом су питања обележена звездицама. Провери за коју оцену знаш. Ако одговориш на сва питања са две звездице, заслужујеш двојку. За сваку вишу оцену мораш знати, осим питања са две звездице, још и одговор на питања са три, четири или пет звездица. Потруди се, без варања, да даш тачан одговор на што више питања. Резултат који постигнеш имаћеш прилику да потврдиш на часу.

1.      Шта је то уметност? **

2.      Ко је уметник?  **

3.      Шта је то уметничко дело?  **

4.      Које врсте уметности постоје? **

5.      Наведи бар три назива светски познатих локалитета на којима су пронађени трагови прве примитивне уметности. **

6.      За које области живота су везани почеци уметничког стварања?  ***

7.      Наведи по један пример (познато  уметничко дело) за сваку врсту уметности.  ***

8.      На који начин се  првобитна, примитивна уметност  односила према стварности?  ***

9.      Шта симболизује јесен у песми „Септембар“? **

10.  Којој  лиској врсти припада песма „Септембар“, Стевана Раичковића? ****

11.  О чему нам заправо говори песник у  песми „Септембар“? *****

12.  Шта је то надахнуће? ****

13.  Шта је то уметнички доживљај? ****

14.  Да ли је приказ стварности у уметничком делу у потпуности објективан? *****

15.  Ако приметимо да уметничка дела не служе задовољавању основних људских потреба везаних за опстанак, каква је онда сврха уметности у људском животу? *****

Оставите коментар

Објављено под Наставни материјали за I разред средње школе, Тестови за проверу знања