САДРЖАЈ


SAMSUNG

 

ПРИСТУП КЊИЖЕВНИМ ДЕЛИМА

 1. „Мост на Жепи“, Иве Андрића
 2. „На Дрини ћуприја“, И. Андрића – презентација
 3. „Проклета авлија“ – приказ обраде дела на школском часу
 4. „Дервиш и смрт”, Меше Селимовића
 5. „Искрена песма“, Милана Ракића (тумачење текста)
 6. „Лорелај“ – Хајнеова жудња за лепотом (тумачење текста)
 7. „На Липару“ – тужни двопев Ђуре Јакшића
 8. „Научите пјесан“  Миодрага Павловића (тумачење текста)
 9. „Разговор с Гојом“ Иве Андрића (анализа одломка из Читанке)
 10. Анализа песме „Јабланови“, Јована Дучића
 11. Божанствена комедија, Данте Алигијери – презентација
 12. Грађење ликова у прози Илије Вукићевића (објављено  на ISSUU)
 13. Језичко-стилска анализа Шантићеве песме „Вече на шкољу“
 14. Јован Скерлић, О Коштани
 15. Настасијевићева поема „Речи у камену”, Зоран Глушчевић
 16. О песми „Светковина” Симе Пандуровића, Миодраг Павловић
 17. О песми „Тамница”, Владислава Петковића Диса
 18. О Раним јадима, Данила Киша
 19. О роману „На Дрини ћуприја“, Јован Деретић
 20. Однос човека и света у делима „Странац“, „Чекајући Годоа“ и „Чекање“
 21. Поезија Васка Попе
 22. Преведи ми Његоша!
 23. Приповетка “Ветар”, Лазе Лазаревића
 24. Припрема за час о роману „Сеобе“
 25. Приступ делу ЕX PONTO, Иве Андрића
 26. Простор, време и људи у роману „Сеобе“I, Милоша Црњанског
 27. Простор, време и људи у роману „Сеобе“М. Црњанског
 28. Романса месечарка Ф. Г. Лорке
 29. Слагалице Васка Попе (објављено на  Joomag)
 30. Структурна анализа драме „Ујка Вања“, А. П. Чехова
 31. Структурна анализа народне епске песме „Бановић Страхиња”
 32. Ујка Вања – драма споредних ликова (објављено  на ISSUU)

ЛЕКЦИЈЕ О КЊИЖЕВНОСТИ, НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛИ, КЊИГЕ

 1. Уметност – уметничко дело – прималац (материјал за вишефронталну наставу)
 2. ПРИРОДА И СМИСАО КЊИЖЕВНОСТИ
 3. ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА 
 4. ПРИСТУП УМЕТНИЧКОМ ДЕЛУ   (материјал за вишефронталну наставу) 
 5. КЊИЖЕВНИ РОДОВИ И ВРСТЕ
 6. Лирика
 7. Епика
 8. Драма
 9. Књижевност старих Грка
 10. Електронска лекција о ренесанси Југославе Лулић
 11. Епоха просветитељства – видео лекција Југославе Лулић
 12. Епоха романтизма – видео лекција Југославе Лулић
 13. Реализам – значење појма
 14. Реализам: Шта је условило појаву реализма у уметности?
 15. Реализам: Предговор Људској комедији
 16. Реализам – стилска обележја
 17. Реализам у српској књижевности
 18. Књижевност између два светска рата
 19. Књижевни покрети и струје између два светска рата
 20. Социјална литература у међуратној књижевности
 21. Mеђуратна  српска књижевност
 22. Обележја и представници савремене српске поезије
 23. Мапа подела у књижевности 
 24. Наставни програм српског језика и књижевности
 25. ШКОЛСКА ЛЕКТИРА од А до Ш!
 26. Еп о Гилгамешу – књига
 27. Роман „Странац“ – књига
 28. Ex Ponto – knjiga
 29. Сеобе“ – књига и филм
 30. „Нечиста крв“, Боре Станковића – књига
 31. „На Дрини ћуприја“књига
 32. „Ујка Вања“ – књига
 33. „Коштана“ – књига
 34. „Људи говоре“, Растка Петровића – књига
 35. „Дервиш и смрт“, М. Селимовића – књига
 36. „Корени“, Д. Ћосића – књига
 37. „Чекајући Годоа“, С. Бекета – књига
 38. „Злочин и казна“, Ф. М. Достојевског – књига и филм
 39. „Рани јaди“, Д. Киш – књига

ТЕСТОВИ

 1. Јер неко види шта овде хвали?
 2. Како се каже, како се пише? (квизови на Purpose Games) 
 3. Kњижевност старог века
 4. Провери знање о савременој светској књижевности
 5. Реализам у европској књижевности
 6. Реализам у српској књижевности
 7. Сестро, брате, описмени се!
 8. Хуманизам и ренесанса

КУТАК ЗА ЧИТАЊЕ (преводи, позајмице и прикази књижевних дела)

 1. „Шињел“, Н. В. Гогољ 
 2. „Hadrijanovi memoari” – Marguerite Yourcenar
 3. „Kafkin prijatelj“, Miro Gavran
 4. „Serenata“ i komentar uz pesmu, Miloša Crnjanskog
 5. „Мали буквар за велику децу“ – прва наша хумористичка књига
 6. „Разговор с Гојом“, есеј Иве Андрића
 7. Akvamarin, Andreasa Ešbaha
 8. Antun Branko Šimić, Opomena
 9. Artur Rembo, Samoglasnici
 10. Carte de vins kafane »Kod dva desperadosa«
 11. Čovek po imenu Uve, Frederik Bakman
 12. Duško Radović, Beograde dobro jutro!
 13. Đura Jakšić, Jevropi
 14. Fridrih Šiler, Rukavica
 15. Horacije, Ređe kucaju
 16. Ivana Brlić Mažuranić: Priče iz davnine
 17. Kad je savest mirna, Darinka Kovačević
 18. LA BELLE DAME SANS MERCI, Džon Kits
 19. Macuo Bašo, Jezerce
 20. Miloš Crnjanski i književna kritika
 21. Miloš Crnjanski, Vetri
 22. Mit o Sizifu, Alber Kami
 23. Orhan Pamuk, Zovem se crveno – odlomak
 24. OTKROVENJE, Omer Petojević
 25. Pesma „Crveni makovi“, Mihovila Pavleka Miškine
 26. Propuštena prilika , Даринка Ковачевић
 27. Sećanje na Alfreda Žarija
 28. Sergej Jesenjin, Ko sam? Šta sam?
 29. Spomen na Milenu Pavlović Barili, pesma Slika
 30. Stric Petros i Goldbahova slutnja, Apostolos Doksijadis
 31. Tin Ujević, S ranom u tom srcu, tamnu i duboku…
 32. Trag, Miloša Crnjanskog
 33. Žoze Saramago, Male uspomene
 34. Александар Вучо, Мој отац трамвај вози
 35. Глад, Кнута Хамсуна
 36. Из „Хазарског речника“, М. Павића – Жута књига
 37. Из „Хазарског речника“, М. Павића – Зелена књига
 38. Из „Хазарског речника“, М. Павића – Црвена књига
 39. Измишљање новости, Из књиге „Карактери“, Теофраст
 40. Конфучије
 41. Крадем реченицу , Омер Петојевић
 42. ЛИЛИ ЛАЛАУНА, Иво Андрић
 43. Луј Арагон, Отишла си
 44. Марсел Пруст, У трагању за изгубљеним временом
 45. Матија Бећковић, Приредба
 46. Метаморфозе Грегора Самсе
 47. Мигел де Сервантес, предговор другој књизи романа Дон Кихот
 48. Милан Дединац, Говори Ноћило
 49. Милан Ракић, Искрена песма
 50. Милорад Павић, Смрт Милоша Црњанског
 51. Мит о краљу Едипу, Војтех Замировски
 52. Мушкарци без жене, Харуки Мураками
 53. На рубу памети, Мирослав Крлежа
 54. Наше жизни прољеће је кратко, П.П.Његош
 55. Не одлази тихо у ту благу ноћ, Дилан Томас
 56. Неповратно си отишла у поља, Александар Блок
 57. Несаница у Токију, Марћин Бручковски
 58. О молитви, о љубави и о повезаности са другим световима, Достојевски
 59. О фриволности у песмама Бранка Радичевића
 60. Оскар Давичо, Хана
 61. Пећина, Жозеа Сарамага
 62. Поворка, Омера Петојевића
 63. Провидне приче, Људмиле Улицке
 64. Румен ружо, Лаза КостићРумен ружо, Лаза Костић
 65. Савршен брак, Ефраим Кишон
 66. Ф. М. Достојевски, „Браћа Карамазови“ – Беседе старца Зосиме
 67. Франц Кафка, „Дебла“
 68. Франц Кафка, „Хаљине“
 69. Франц Кафка: Деца на сеоском друму
 70. Франц Кафка: Излет у брда
 71. Франц Кафка: Изненадна шетња
 72. Франц Кафка: Несрећа нежење
 73. Франц Кафка: Ноћу
 74. Франц Кафка: Одлазак
 75. Франц Кафка: Одлуке
 76. Франц Кафка: Пролазници
 77. Франц Кафка: Разоткривајући преваранта
 78. Француски роман, Фредерик Бегбеде
 79. Хадријанови мемоари, Маргерит Јурсенар – одломци
 80. Хазарска полемика, из „Хазарског речника“, М. Павића
 81. Чекајући варваре, Џон Максвел Куци
 82. Шел Силверстајн, Нешто ипак недостаје
 83. Шел Силверстајн, Уобразиља
 84. Шел Силверстајн, Упомоћ! 

ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ

 1. Како се „цеди“ текст
 2. О награђеним радовима  
 3. Још један рад у бази знања „Креативне школе“
 4. Виблионица  
 5. Књигомногољупци
 6. Наставни пројекат Моја прва књига
 7. Соба за учење  
 8. Учимо да учимо – Мисли авангардно!    
 9. Укључи ме- разумећу! 
 10. Шта је то вишефронтална настава?  (материјал за вишефронталну наставу)
 11. Конкурс Сазнали на семинару применили у пракси 2012.  
 12. Изокренута учионица (flipped classroom) у настави књижевности – превод
 13. Тиха чајанка:  иновативна припрема за читање (превод)
 14. Превише технологије, премало учења  (превод)
 15. Пут до песме као пут до себе (превод)
 16. Немој да „драмиш“ или… (превод)

ДРАМСКИ ТЕКСТОВИ

 1. Слово о мудрости (светосавски рецитал)
 2. Годеса хоће да ваја!
 3. Новогодишње варијације
 4. Кобајаги школа
 5. Оне и они
 6. Наопака једночинка

ПОЗАЈМИЦЕ

 1. Школска лектира – звучне књиге (преузето)
 2. Филм „Сеобе“, по роману М. Црњанског
 3. Филм „Последњи час“
 4. Пољска поезија понедељком: Вислава Шимборска (преузето са А.А.А.)
 5. Проблемски пристип народној балади „Хасанагиница“, М. Николић
 6. „Туга“, А. П. Чехова – проф. др Петар Пијановић
 7. ДОСТОЈЕВСКИ О ЧОВЕКУ –  Николај Берђајев
 8. ФУНКЦИЈА АВАНТУРИСТИЧКОГ СИЖЕА У ДЕЛИМА ДОСТОЈЕВСКОГ  –  Михаил М. Бахтин
 9. ДОСТОЈЕВСКИ КАО ЧОВЕК  –  Д. В. Гришин
 10. ДОСТОЈЕВСКИ И Ф. НИЧЕ – Г. М. Фридлендер
 11. Slovenski praznici
 12. Studiranje istorije i književnosti uopšte nije uzaludno    (preuzeto)
 13. Чему филозофија у образовном систему?  (преузето)
 14. КАКО ЈЕ РЕЧ „ВАМПИР” ИЗ СРБИЈЕ ОТИШЛА У СВЕТ (преузето)
 15. Srpska duhovna baština na Kosovu

ЧЛАНЦИ

 1. Како афирмисати и мотивисати ћутљиве ученике
 2. Проучавање књижевности у школама данас  
 3. Сајам књига: Тринаест посебних (преузето са Од књиге до душе)
 4. У свету нових технологија (преузето)
 5. Црњански у Лондону (преузето)
 6. Како написати писмени задатак (преузето)
 7. Najčešće greške prilikom izrade referata, maturskih i seminarskih radova (преузето)
 8. Šta su “ mape uma“ ?  (преузето)
 9. Да ли су само наставници криви што је школа досадна? (превод)
 10. Zašto ste zaboravili sve što ste učili u školi i kako da pamtite nove stvari (prevod)
 11. Нова књига о „Фејсбуку“- Сива Вајдијанатан (преузето)
 12. Само уметност може да изрази тескобу и очај човека (преузето)
 13. Годишњи планови рада за средње стручне школе
 14. Стандарди постигнућа за предмет Српски језик и књижевност
 15. О дефинисању и примени стандарда у образовању
 16. ШТА СУ ТО ОПШТЕ И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ?
 17. Pisac Enes Halilović u emisiji Književni dijalog
 18. Čarobna emisija „Zujalica“ na RTS-u
Advertisements

3 одговора на “САДРЖАЈ

 1. Zorica

  Postovani, da li imate nesto na temu Odnosa vladike Danila i Igumana Stefana?

  Свиђа ми се

 2. ivanicaa

  Mozete li da mi kazete neke teme koje mogu obuhvatiti djelo „Antigona“? Hitno je!

  Свиђа ми се

  • Ивана, претпостављам да је реч о припреми за писмени задатак. Много тога може доћи у обзир. Може се писати о Антигони као трагичкој хероини, па о законима срца који су изнад права и правила, па о љубави сестре према брату, па о самовољи и осионости власти (Креонт) која себе ставља изнад божјих закона и закона човечности… Инспиративан је и Антигонин исказ: „За љубав, не за мржњу, ја сам рођена.“ Може се писати и о пожртвованости и о безусловној љубави.

   Свиђа ми се

Место за Ваш коментар

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s