САДРЖАЈ


SAMSUNG

 

ПРИСТУП КЊИЖЕВНИМ ДЕЛИМА

 1. „Мост на Жепи“, Иве Андрића
 2. „На Дрини ћуприја“, И. Андрића – презентација
 3. „Проклета авлија“ – приказ обраде дела на школском часу
 4. „Дервиш и смрт”, Меше Селимовића
 5. „Искрена песма“, Милана Ракића (тумачење текста)
 6. „Лорелај“ – Хајнеова жудња за лепотом (тумачење текста)
 7. „На Липару“ – тужни двопев Ђуре Јакшића
 8. „Научите пјесан“  Миодрага Павловића (тумачење текста)
 9. „Разговор с Гојом“ Иве Андрића (анализа одломка из Читанке)
 10. Простор, време и људи у роману „Сеобе“I, Милоша Црњанског
 11. Анализа песме „Јабланови“, Јована Дучића
 12. Божанствена комедија, Данте Алигијери – презентација
 13. Грађење ликова у прози Илије Вукићевића (објављено  на ISSUU)
 14. Језичко-стилска анализа Шантићеве песме „Вече на шкољу“
 15. Однос човека и света у делима „Странац“, „Чекајући Годоа“ и „Чекање“
 16. Поезија Васка Попе
 17. Преведи ми Његоша!
 18. Приповетка “Ветар”, Лазе Лазаревића
 19. Припрема за час о роману „Сеобе“
 20. Приступ делу ЕX PONTO, Иве Андрића
 21. Простор, време и људи у роману „Сеобе“М. Црњанског
 22. Романса месечарка Ф. Г. Лорке
 23. Слагалице Васка Попе (објављено на  Joomag)
 24. Структурна анализа драме „Ујка Вања“, А. П. Чехова
 25. Структурна анализа народне епске песме „Бановић Страхиња”
 26. Ујка Вања – драма споредних ликова (објављено  на ISSUU)
 27. О песми „Тамница”, Владислава Петковића Диса
 28. Јован Скерлић, О Коштани

ЛЕКЦИЈЕ О КЊИЖЕВНОСТИ

 1. Уметност – уметничко дело – прималац (материјал за вишефронталну наставу)
 2. ПРИРОДА И СМИСАО КЊИЖЕВНОСТИ
 3. ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА 
 4. ПРИСТУП УМЕТНИЧКОМ ДЕЛУ   (материјал за вишефронталну наставу) 
 5. КЊИЖЕВНИ РОДОВИ И ВРСТЕ
 6. Лирика
 7. Епика
 8. Драма
 9. Књижевност старих Грка
 10. Електронска лекција о ренесанси Југославе Лулић
 11. Епоха просветитељства – видео лекција Југославе Лулић
 12. Епоха романтизма – видео лекција Југославе Лулић
 13. Реализам – значење појма
 14. Реализам: Шта је условило појаву реализма у уметности?
 15. Реализам: Предговор Људској комедији
 16. Реализам – стилска обележја
 17. Реализам у српској књижевности
 18. Књижевност између два светска рата
 19. Књижевни покрети и струје између два светска рата
 20. Социјална литература у међуратној књижевности
 21. Mеђуратна  српска књижевност
 22. Обележја и представници савремене српске поезије
 23. Мапа подела у књижевности 
 24. Наставни програм српског језика и књижевности
 25. ЛЕКТИРА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД (намењено одређеној групи ученика…)

ТЕСТОВИ

 1. Провери знање о савременој светској књижевности
 2. Књижевност старог века
 3. Како се каже, како се пише? (квизови на Purpose Games) http://www.purposegames.com/profile/129510/games
 4. Јер неко види шта овде хвали?
 5. Сестро, брате, описмени се!
 6. Реализам у српској књижевности
 7. Хуманизам и ренесанса
 8. Реализам у европској књижевности

КУТАК ЗА ЧИТАЊЕ (преводи, позајмице и прикази књижевних дела)

 1. Франц Кафка: Несрећа нежење
 2. Франц Кафка: Излет у брда
 3. Франц Кафка: Одлуке
 4. Франц Кафка: Изненадна шетња
 5. Франц Кафка: Разоткривајући преваранта
 6. Франц Кафка: Деца на сеоском друму
 7. Франц Кафка: Ноћу
 8. Франц Кафка: Одлазак
 9. Франц Кафка: Пролазници
 10. Франц Кафка, „Дебла“
 11. Франц Кафка, „Хаљине“
 12. „Разговор с Гојом“, есеј Иве Андрића
 13. „Шињел“, Н. В. Гогољ 
 14. Метаморфозе Грегора Самсе
 15. Крадем реченицу , Омер Петојевић
 16. Propuštena prilika , Даринка Ковачевић
 17. Мит о краљу Едипу, Војтех Замировски
 18. Поворка, Омера Петојевића
 19. Пећина, Жозеа Сарамага
 20. Глад, Кнута Хамсуна
 21. Провидне приче, Људмиле Улицке
 22. Шел Силверстајн, Нешто ипак недостаје
 23. Шел Силверстајн, Уобразиља
 24. Шел Силверстајн, Упомоћ! 
 25. Pesma „Crveni makovi“, Mihovila Pavleka Miškine
 26. Измишљање новости, Из књиге „Карактери“, Теофраст
 27. Stric Petros i Goldbahova slutnja, Apostolos Doksijadis
 28. Мушкарци без жене, Харуки Мураками
 29. На рубу памети, Мирослав Крлежа
 30. Чекајући варваре, Џон Максвел Куци
 31. Несаница у Токију, Марћин Бручковски
 32. „Hadrijanovi memoari” – Marguerite Yourcenar
 33. Хадријанови мемоари, Маргерит Јурсенар – одломци
 34. Француски роман, Фредерик Бегбеде
 35. Čovek po imenu Uve, Frederik Bakman
 36. OTKROVENJE, Omer Petojević
 37. „Serenata“ i komentar uz pesmu, Miloša Crnjanskog
 38. Miloš Crnjanski i književna kritika
 39. Савршен брак, Ефраим Кишон
 40. Orhan Pamuk, Zovem se crveno – odlomak
 41. ЛИЛИ ЛАЛАУНА, Иво Андрић
 42. „Мали буквар за велику децу“ – прва наша хумористичка књига
 43. О фриволности у песмама Бранка Радичевића
 44. Akvamarin, Andreasa Ešbaha
 45. Из „Хазарског речника“, М. Павића – Црвена књига
 46. Из „Хазарског речника“, М. Павића – Зелена књига
 47. Из „Хазарског речника“, М. Павића – Жута књига
 48. Хазарска полемика, из „Хазарског речника“, М. Павића
 49. Ivana Brlić Mažuranić: Priče iz davnine
 50. Александар Вучо, Мој отац трамвај вози
 51. Милан Дединац, Говори Ноћило
 52. Конфучије
 53. Мигел де Сервантес, предговор другој књизи романа Дон Кихот
 54. Милан Ракић, Искрена песма
 55. Оскар Давичо, Хана
 56. Sergej Jesenjin, Ko sam? Šta sam?
 57. „Kafkin prijatelj“, Miro Gavran
 58. Trag, Miloša Crnjanskog
 59. Не одлази тихо у ту благу ноћ, Дилан Томас
 60. Carte de vins kafane »Kod dva desperadosa«
 61. Наше жизни прољеће је кратко, П.П.Његош
 62. LA BELLE DAME SANS MERCI, Džon Kits
 63. Sećanje na Alfreda Žarija

ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ

 1. Како се „цеди“ текст
 2. О награђеним радовима  
 3. Још један рад у бази знања „Креативне школе“
 4. Виблионица  
 5. Књигомногољупци  
 6. Наставни пројекат Моја прва књига
 7. Соба за учење  
 8. Учимо да учимо – Мисли авангардно!    
 9. Укључи ме- разумећу! 
 10. Шта је то вишефронтална настава?  (материјал за вишефронталну наставу)
 11. Конкурс Сазнали на семинару применили у пракси 2012.  
 12. Изокренута учионица (flipped classroom) у настави књижевности – превод
 13. Тиха чајанка:  иновативна припрема за читање (превод)
 14. Превише технологије, премало учења  (превод)
 15. Пут до песме као пут до себе (превод)
 16. Немој да „драмиш“ или… (превод)

ДРАМСКИ ТЕКСТОВИ

 1. Слово о мудрости (светосавски рецитал)
 2. Годеса хоће да ваја!
 3. Новогодишње варијације
 4. Кобајаги школа
 5. Оне и они
 6. Наопака једночинка

ПОЗАЈМИЦЕ

 1. Школска лектира – звучне књиге (преузето)
 2. Филм „Сеобе“, по роману М. Црњанског
 3. Филм „Последњи час“
 4. Пољска поезија понедељком: Вислава Шимборска (преузето са А.А.А.)
 5. Проблемски пристип народној балади „Хасанагиница“, М. Николић
 6. „Туга“, А. П. Чехова – проф. др Петар Пијановић
 7. ДОСТОЈЕВСКИ О ЧОВЕКУ –  Николај Берђајев
 8. ФУНКЦИЈА АВАНТУРИСТИЧКОГ СИЖЕА У ДЕЛИМА ДОСТОЈЕВСКОГ  –  Михаил М. Бахтин
 9. ДОСТОЈЕВСКИ КАО ЧОВЕК  –  Д. В. Гришин
 10. ДОСТОЈЕВСКИ И Ф. НИЧЕ – Г. М. Фридлендер
 11. Slovenski praznici
 12. Studiranje istorije i književnosti uopšte nije uzaludno    (preuzeto)
 13. Чему филозофија у образовном систему?  (преузето)
 14. КАКО ЈЕ РЕЧ „ВАМПИР” ИЗ СРБИЈЕ ОТИШЛА У СВЕТ (преузето)

ЧЛАНЦИ

 1. Како афирмисати и мотивисати ћутљиве ученике
 2. Проучавање књижевности у школама данас  
 3. Сајам књига: Тринаест посебних (преузето са Од књиге до душе)
 4. У свету нових технологија (преузето)
 5. Црњански у Лондону (преузето)
 6. Како написати писмени задатак (преузето)
 7. Najčešće greške prilikom izrade referata, maturskih i seminarskih radova (преузето)
 8. Šta su “ mape uma“ ?  (преузето)
 9. Да ли су само наставници криви што је школа досадна? (превод)
 10. Zašto ste zaboravili sve što ste učili u školi i kako da pamtite nove stvari (prevod)
 11. Нова књига о „Фејсбуку“- Сива Вајдијанатан (преузето)
 12. Само уметност може да изрази тескобу и очај човека (преузето)
 13. Годишњи планови рада за средње стручне школе
 14. Стандарди постигнућа за предмет Српски језик и књижевност
 15. О дефинисању и примени стандарда у образовању
 16. ШТА СУ ТО ОПШТЕ И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ?
Advertisements

3 одговора на “САДРЖАЈ

 1. Zorica

  Postovani, da li imate nesto na temu Odnosa vladike Danila i Igumana Stefana?

  Свиђа ми се

 2. ivanicaa

  Mozete li da mi kazete neke teme koje mogu obuhvatiti djelo „Antigona“? Hitno je!

  Свиђа ми се

  • Ивана, претпостављам да је реч о припреми за писмени задатак. Много тога може доћи у обзир. Може се писати о Антигони као трагичкој хероини, па о законима срца који су изнад права и правила, па о љубави сестре према брату, па о самовољи и осионости власти (Креонт) која себе ставља изнад божјих закона и закона човечности… Инспиративан је и Антигонин исказ: „За љубав, не за мржњу, ја сам рођена.“ Може се писати и о пожртвованости и о безусловној љубави.

   Свиђа ми се

Место за Ваш коментар

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s