САДРЖАЈ


SAMSUNG

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ КЊИЖЕВНИХ ДЕЛА

 1. Иво Андрић, Мост на Жепи
 2. Иво Андрић, На Дрини ћуприја – презентација
 3. Иво Андрић, Проклета авлија – приказ обраде дела
 4. Меша Селимовић, Дервиш и смрт 
 5. Искрена песма Милана Ракића  (тумачење текста)
 6. Лорелај  – Хајнеова жудња за лепотом   (тумачење текста)
 7. На Липару – тужни двопев Ђуре Јакшића
 8. Научите пјесан  Миодрага Павловића (тумачење текста)
 9. Разговор с Гојом, Иве Андрића (анализа одломка из Читанке)
 10. Јабланови, Јована Дучића – анализа песме
 11. Божанствена комедија, Данте Алигијери – презентација
 12. Грађење ликова у прози Илије Вукићевића (објављено  на ISSUU)
 13. Добрица Ћосић о „Коренима“
 14. Вече на шкољу, Језичко-стилска анализа Шантићеве песме 
 15. Јован Скерлић, О Коштани
 16. Настасијевићева поема Речи у камену, Зоран Глушчевић
 17. О песми Светковина Симе Пандуровића, Миодраг Павловић
 18. О песми Тамница, Владислава Петковића Диса
 19. О Раним јадима, Данила Киша
 20. О роману На Дрини ћуприја, Јован Деретић
 21. Однос човека и света у делима Странац, Чекајући Годоа и Чекање
 22. Поезија Васка Попе
 23. Преведи ми Његоша!
 24. Приповетка Ветар, Лазе Лазаревића
 25. Припрема за час о роману Сеобе
 26. Приступ делу ЕX PONTO, Иве Андрића
 27. План часа и припреме ученика за обраду романа Сеобе I, Милоша Црњанског
 28. Простор, време и људи у роману Сеобе, М. Црњанског
 29. Романса месечарка, Ф. Г. Лорке
 30. Један приступ песмама из збирке „Кора“, Васка Попе
 31. Слагалице Васка Попе (објављено на  Joomag)
 32. Ујка Вања,Структурна анализа драме, А. П. Чехова
 33. Бановић Страхиња – структурна анализа народне епске песме
 34. Ујка Вања – драма споредних ликова (објављено  на ISSUU)

ЛЕКЦИЈЕ О КЊИЖЕВНОСТИ, НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛИ, КЊИГЕ

 1. Наставни програм српског језика и књижевности
 2. Уметност – уметничко дело – прималац (материјал за вишефронталну наставу)
 3. ПРИРОДА И СМИСАО КЊИЖЕВНОСТИ
 4. ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА 
 5. ПРИСТУП УМЕТНИЧКОМ ДЕЛУ   (материјал за вишефронталну наставу) 
 6. КЊИЖЕВНИ РОДОВИ И ВРСТЕ
 7. Лирика
 8. Епика
 9. Драма
 10. Књижевност старих Грка
 11. Средњовековна књижевност
 12. Електронска лекција о ренесанси Југославе Лулић
 13. Епоха просветитељства – видео лекција Југославе Лулић
 14. Епоха романтизма – видео лекција Југославе Лулић
 15. Реализам – значење појма
 16. Реализам: Шта је условило појаву реализма у уметности?
 17. Реализам: Предговор Људској комедији
 18. Реализам – стилска обележја
 19. Реализам у српској књижевности
 20. Књижевност између два светска рата
 21. Књижевни покрети и струје између два светска рата
 22. Социјална литература у међуратној књижевности
 23. Mеђуратна  српска књижевност
 24. Обележја и представници савремене српске поезије
 25. Мапа подела у књижевности 

 

 1. ШКОЛСКА ЛЕКТИРА од А до Ш!
 2. АСК – Антологија српске књижевности
 3. Еп о Гилгамешу – књига
 4. Роман „Странац“ – књига
 5. Ex Ponto – knjiga
 6. „Сеобе“ – књига и филм
 7. „Нечиста крв“, Боре Станковића – књига
 8. „На Дрини ћуприја“књига
 9. „Ујка Вања“ – књига
 10. „Коштана“ – књига
 11. „Људи говоре“, Растка Петровића – књига
 12. „Дервиш и смрт“, М. Селимовића – књига
 13. „Корени“, Д. Ћосића – књига
 14. „Чекајући Годоа“, С. Бекета – књига
 15. „Злочин и казна“, Ф. М. Достојевског – књига и филм
 16. „Рани јaди“, Д. Киш – књига
 17. Мигел де Сервантес, Дон Кихот (прва, седма и осма глава)
 18. Бокачо, Декамерон – новела Федериго и мона Ђована

Сви линкови су уклоњени како би се избегло нарушавање ауторских права. 

ТЕСТОВИ

 1. Јер неко види шта овде хвали?
 2. Како се каже, како се пише? (квизови на Purpose Games) 
 3. Kњижевност старог века
 4. Провери знање о савременој светској књижевности
 5. Реализам у европској књижевности
 6. Реализам у српској књижевности
 7. Сестро, брате, описмени се!
 8. Хуманизам и ренесанса

КУТАК ЗА ЧИТАЊЕ

Прикази књига:

 1. Akvamarin, Andreasa Ešbaha
 2. Čovek po imenu Uve, Frederik Bakman
 3. Глад, Кнута Хамсуна
 4. Мушкарци без жене, Харуки Мураками
 5. На рубу памети, Мирослав Крлежа
 6. Несаница у Токију, Марћин Бручковски
 7. Hadrijanovi memoari – Marguerite Yourcenar
 8. Kafkin prijatelj, Miro Gavran
 9. Пећина, Жозеа Сарамага
 10. Провидне приче, Људмиле Улицке
 11. Чекајући варваре, Џон Максвел Куци
 12. Француски роман, Фредерик Бегбеде
 13. Stric Petros i Goldbahova slutnja, Apostolos Doksijadis

Избор поезије и прозе:

 1. Adam Mickijevič, Linuše mi suze
 2. Aleksandar Dima
 3. Александар Вучо, Мој отац трамвај вози
 4. Antun Branko Šimić, Opomena
 5. Artur Rembo, Samoglasnici
 6. Vasko Popa, Odlazak
 7. Vilijem Tekeri, Vašar taštine
 8. Danilo Kiš, Carte de vins kafane »Kod dva desperadosa« 
 9. Darinka Kovačević, Propuštena prilika 
 10. Darinka Kovačević, Kad je savest mirna
 11. Десанка Максимовић, Сребрне плесачице
 12. Duško Radović, Beograde dobro jutro!
 13. Доментијан, Реч о светлости
 14. Dobriša Cesarić, Mrtva luka
 15. Dobriša Cesarić, Oblak (muzička interpretacija)
 16. Ф. М. Достојевски, „Браћа Карамазови“ – Беседе старца Зосиме
 17. Ф. М. Достојевски, О молитви, о љубави и о повезаности са другим световима
 18. Đura Jakšić, Jevropi
 19. Ефраим Кишон, Савршен брак, 
 20. Емили Дикинсон, осетих погреб у свом уму
 21. Žoze Saramago, Male uspomene
 22. Ivana Brlić Mažuranić: Priče iz davnine
 23. Ivan Gundulić, odlomci
 24. Иво Андрић, ЛИЛИ ЛАЛАУНА
 25. Јакоб Грим, Тупан и пчелиња матица
 26. Конфучије
 27. Лаза Лазаревић, Швабица
 28.  Лаза Костић, Румен ружо
 29. Луј Арагон, Отишла си
 30. Луј Арагон, Потрес
 31. Љубомир Симовић, Питалица под храстовима
 32. Љубомир Симовић, Поглед на свет
 33. Macuo Bašo, Jezerce
 34. Marko Tulije Ciceron, mudrosti
 35. Милорад Павић, Смрт Милоша Црњанског
 36. Miloš Crnjanski, Vetri
 37. Miloš Crnjanski, Trag
 38. Mihovil Pavlek Miškina, „Crveni makovi“
 39. Маргерит Јурсенар, Хадријанови мемоари – одломци
 40. Матија Бећковић, Приредба
 41. Метаморфозе Грегора Самсе
 42. Милан Дединац, Говори Ноћило
 43. Милан Ракић, Искрена песма
 44. Милорад Павић, Смрт Милоша Црњанског
 45. Мит о краљу Едипу, Војтех Замировски
 46. Наше жизни прољеће је кратко, П.П.Његош
 47. Не одлази тихо у ту благу ноћ, Дилан Томас
 48. Неповратно си отишла у поља, Александар Блок
 49. Николај Велимировић, Молитве на језеру
 50. Оскар Давичо, Хана
 51. Омер Петојевић, Крадем реченицу 
 52. Омер Петојевић, Поворка
 53. Омер Петојевић, Као у сну сусрет
 54. OTKROVENJE, Omer Petojević
 55. Orhan Pamuk, Zovem se crveno – odlomak
 56. Rajner Marija Rilke, Jesen
 57. Sećanje na Alfreda Žarija
 58. Sergej Jesenjin, Ko sam? Šta sam?
 59. Spomen na Milenu Pavlović Barili, pesma Slika
 60. Tin Ujević, S ranom u tom srcu, tamnu i duboku…
 61. Томас Стернс Елиот, Марина
 62. France Prešern, Oproštaj s mladošću
 63. Fridrih Šiler, Rukavica
 64. Halil Džubran, O samospoznaji
 65. Harold Pinter, pesme
 66. Чарлс Дикенс – цитати
 67. Чика Јова Змај, Пера као доктор
 68. Horacije, Ređe kucaju
 69. Džon Kits, LA BELLE DAME SANS MERCI 
 70. „Шињел“, Н. В. Гогољ 

Есејистика и одломци из књига:

 1. Miloš Crnjanski i književna kritika
 2. Mit o Sizifu, Alber Kami
 3. Serenata i komentar uz pesmu, Miloša Crnjanskog
 4. Simon de Bovoar, Drugi pol
 5. ДОСТОЈЕВСКИ И Ф. НИЧЕ – Г. М. Фридлендер
 6. ДОСТОЈЕВСКИ КАО ЧОВЕК  –  Д. В. Гришин
 7. ДОСТОЈЕВСКИ О ЧОВЕКУ –  Николај Берђајев
 8. Из „Хазарског речника“ – Хазарска полемика, М. Павића
 9. Из „Хазарског речника“, М. Павића – Жута књига
 10. Из „Хазарског речника“, М. Павића – Зелена књига
 11. Из „Хазарског речника“, М. Павића – Црвена књига
 12. Измишљање новости, Из књиге „Карактери“, Теофраст
 13. Како је реч вампир из Србије отишла у свет
 14. Мали буквар за велику децу – прва наша хумористичка књига
 15. Марсел Пруст, У трагању за изгубљеним временом
 16. Мигел де Сервантес, предговор другој књизи романа Дон Кихот
 17. О фриволности у песмама Бранка Радичевића
 18. Проблемски пристип народној балади „Хасанагиница“, М. Николић
 19. Разговор с Гојом, есеј Иве Андрића
 20. Туга, А. П. Чехова – проф. др Петар Пијановић
 21. Умберто Еко, О изграђивању читаоца
 22. ФУНКЦИЈА АВАНТУРИСТИЧКОГ СИЖЕА У ДЕЛИМА ДОСТОЈЕВСКОГ – М. Бахтин

Преводи:

 1. Франц Кафка, „Дебла“
 2. Франц Кафка, „Хаљине“
 3. Франц Кафка: Излет у брда
 4. Франц Кафка: Изненадна шетња
 5. Франц Кафка: Несрећа нежење
 6. Франц Кафка: Ноћу
 7. Франц Кафка: Одлазак
 8. Франц Кафка: Одлуке
 9. Франц Кафка: Пролазници 
 10. Франц Кафка: Деца на сеоском путу
 11. Франц кафка: Разоткривајући преваранта
 12. Шел Силверстајн, Нешто ипак недостаје
 13. Шел Силверстајн, Уобразиља
 14. Шел Силверстајн, Упомоћ! 

ПРИМЕРИ ИНОВАЦИЈА У НАСТАВИ
и преводи текстова о учењу:

 1. Како се „цеди“ текст
 2. О награђеним радовима  
 3. Још један рад у бази знања „Креативне школе“
 4. Виблионица  
 5. Књигомногољупци (приказ рада у Вики радионици)
 6. Наставни пројекат Моја прва књига
 7. Соба за учење  (пример учења на даљину уз Moodle)
 8. Учимо да учимо – Мисли авангардно!    
 9. Укључи ме – разумећу! 
 10. Шта је то вишефронтална настава?  (материјал за вишефронталну наставу)
 11. Конкурс Сазнали на семинару применили у пракси 2012.  
 12. Изокренута учионица (flipped classroom) у настави књижевности  (превод)
 13. Тиха чајанка:  иновативна припрема за читање (превод)
 14. Превише технологије, премало учења  (превод)
 15. Пут до песме као пут до себе (превод)
 16. Немој да „драмиш“ или… (превод)
 17. Да ли су само наставници криви што је школа досадна? (превод)
 18. Zašto ste zaboravili sve što ste učili u školi i kako da pamtite nove stvari (prevod)

ДРАМСКИ ТЕКСТОВИ

 1. Слово о мудрости (светосавски рецитал)
 2. Годеса хоће да ваја!
 3. Новогодишње варијације
 4. Кобајаги школа
 5. Оне и они
 6. Наопака једночинка

ПОЗАЈМИЦЕ / ЧЛАНЦИ

 1. Čarobna emisija „Zujalica“ na RTS-u
 2. Najčešće greške prilikom izrade referata, maturskih i seminarskih radova (преузето)
 3. Pisac Enes Halilović u emisiji Književni dijalog
 4. Slovenski praznici
 5. Srpska duhovna baština na Kosovu
 6. Studiranje istorije i književnosti uopšte nije uzaludno    (preuzeto)
 7. Šta su “ mape uma“ ?  (преузето)
 8. Годишњи планови рада за средње стручне школе
 9. Како афирмисати и мотивисати ћутљиве ученике
 10. Како написати писмени задатак (преузето)
 11. Нова књига о „Фејсбуку“- Сива Вајдијанатан (преузето)
 12. О дефинисању и примени стандарда у образовању
 13. Пољска поезија понедељком: Вислава Шимборска (преузето са А.А.А.)
 14. Проучавање књижевности у школама данас  
 15. Сајам књига: Тринаест посебних (преузето са Од књиге до душе)
 16. Само уметност може да изрази тескобу и очај човека (преузето)
 17. Стандарди постигнућа за предмет Српски језик и књижевност
 18. У свету нових технологија (преузето)
 19. Филм „Последњи час“
 20. Филм „Сеобе“, по роману М. Црњанског
 21. Црњански у Лондону (преузето)
 22. Чему филозофија у образовном систему?  (преузето)
 23. Школска лектира – звучне књиге (преузето)
 24. ШТА СУ ТО ОПШТЕ И МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ?

3 одговора на “САДРЖАЈ

 1. Zorica

  Postovani, da li imate nesto na temu Odnosa vladike Danila i Igumana Stefana?

  Свиђа ми се

 2. ivanicaa

  Mozete li da mi kazete neke teme koje mogu obuhvatiti djelo „Antigona“? Hitno je!

  Свиђа ми се

  • Ивана, претпостављам да је реч о припреми за писмени задатак. Много тога може доћи у обзир. Може се писати о Антигони као трагичкој хероини, па о законима срца који су изнад права и правила, па о љубави сестре према брату, па о самовољи и осионости власти (Креонт) која себе ставља изнад божјих закона и закона човечности… Инспиративан је и Антигонин исказ: „За љубав, не за мржњу, ја сам рођена.“ Може се писати и о пожртвованости и о безусловној љубави.

   Свиђа ми се

Место за Ваш коментар

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.